درباره ما

آکادمی ایران به عنوان برترین مجموعه آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان

آکادمی ایران اسکرچ اولین و برترین مجموعه آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در سطح کشور، در سال 1397 با هدف تخصصی تسهیل آموزشی برنامه نویسی به میلیون ها کودک و نوجوان ایرانی راه اندازی شد. در مدت کم تر از سه سال بیش از 30 نمایندگی فعال و 170 درخواست نمایندگی در سر تا سر کشور آغاز به کار کردند و ده ها هزار کودک مشغول آموزش برنامه نویسی شدند. و با گسترش آموزش های رایگان آکادمی ایران اسکرچ در صدا و سیما زمینه آموزش رایگان به ده میلیون کودک و نوجوان ایرانی و یک میلیون معلم توسط آکادمی ایران اسکرچ فراهم شد. در گامی فراتر آکادمی ایران اسکرچ همکاری خود را با آموزش و پرورش جهت تدوین دروس برنامه نویسی کودکان و نوجوانان و ارائه آن به دانش آموزان آغاز کرد. مشارکت با دانشگاه تهران و دانشگاه بین المللی چابهار و مراکز آموزشی دیگر که از اهمیت برنامه نویسی کودکان و نوجوانان اطلاع دارند، روز به روز ما را به هدف والای آکادمی ایران اسکرچ که آموزش برنامه نویسی به ده میلیون کودک و نوجوان ایرانی است نزدیک تر کرد. در آینده نزدیک اولین المپیاد برنامه نویسی کودکان و نوجوانان با تائید نهادهای ملی و با اهداف استعدادیابی و شکوفایی استعدادها، رشد خلاقیت و ابتکارات، تولید محتوای ارزشمند و ... برگزار می شود و میدانیم که آینده ایران در دستان کودکان و نوجوانان برنامه نویس اکنون سرزمینمان است.

اما صحبت در مورد خودمان کافی است. بگذارید درباره شما صحبت کنیم، شما که دغدغه تان مانند ما فرزندان ایران زمین و آینده ایران است، بهتر از ما میدانید که آینده در انگشتان کوچک فرزندان ماست، از امروز به فکر آینده فرزندان و سرزمینمان باشیم. 

آکادمی ایران اسکرچ