دوره ها

اسکرچ جونیور و کدنویسی SJC1

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ SCC1 - ترم 1

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

بازی سازی با گیم میکر GM1 - ترم 1

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی پایتون PY1 - ترم 1

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی اپلیکیشن با اپ اینونتر AP1 - ترم 1

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ SCT1 - ترم 1

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آکادمی ایران اسکرچ