دوره ها

کورل - ترم 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کورل - ترم 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش علوم کامپیوتر - EKID1

مدت: 0.1 ساعت و 6 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مدرسان آکادمی ایران اسکرچ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکرچ جونیور و کدنویسی SJC1

مدت: 0.75 ساعت و 45 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ مقدماتی

مدت: 0.13 ساعت و 8 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ پیشرفته

مدت: 0.13 ساعت و 8 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ SCC1 - ترم 1

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ SCC2 - ترم 2

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ SCC3 - ترم 3

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ SCC4 - ترم 4

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ SCC5 - ترم 5

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی با اسکرچ SCC6 - ترم 6

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ثبت نام 3 ماهه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه اولیا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تربیت فرزندان نسل زی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی والدین با اهمیت آموزش فناوری به کودکان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم 3 بلندر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم 4 بلندر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم 5 بلندر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم 6 بلندر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش طراحی سایت با HTML

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آکادمی ایران اسکرچ